Ou seria Mickey Cristo… ou Jesus Mouse… sei lá…

jesus-mouse